Executive Committee 2016-2017

# Name   Location Email
1 Shri Gopal Bhat avatar_2x California gopal.bhat@gmail.com
2 Shri  Shankar Hegde  avatar_2x Naperville,  Illinois shankranna@gmail.com
3 Smt. Vaishali Hegde avatar_2x Westford, MA Vaishali_Hegde@hotmail.com
4 Smt. Usha Kuloor  avatar_2x Pennsylvania ushakuloor@yahoo.com
5 Shri  Mahabaleshwara  Hegde avatar_2x Boyds, Maryland mhegde@ieee.org
6 Shri  Ashok Timmappa  avatar_2x Bridgewater, NJ hari_om44@yahoo.com
7 Shri Param Bhat avatar_2x Toronto, Canada parambhatcanada@gmail.com
8 Shri Gopal Haregoppa   avatar_2x Minneapolis  MN havyaka.mn@gmail.com
9 Shri. Swami Narayana avatar_2x Seattle, OR swamy.narayana@hotmail.com
10 Smt. Sumati Prasanna California sumathip@yahoo.com